Przejdź do treści

Lakehouse: Nowa era zarządzania danymi w administracji lokalnej

Żyjemy w erze cyfrowej, gdzie dane odgrywają kluczową rolę we wszystkich aspektach naszego życia. Administracja lokalna, czyli miasta i gminy, również nie pozostają w tyle w wykorzystywaniu potencjału danych w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz efektywności usług publicznych. Jednym z najbardziej obiecujących narzędzi w tej dziedzinie jest technologia Lakehouse.
W dzisiejszym artykule omówimy, dlaczego technologia Lakehouse stanowi przełom w zarządzaniu danymi w urzędach miast i gmin oraz jak Twoja lokalna administracja może skorzystać z jej potencjału. Bez względu na to, czy jesteś pracownikiem samorządu, przedstawicielem administracji lokalnej, czy po prostu zainteresowanym obywatelem, warto dowiedzieć się, jak ta nowoczesna technologia może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie i rozwój Twojego miasta lub gminy.

Jezioro danych a hurtownia danych

Chociaż termin „Lakehouse” może brzmieć jak nowość, jest to koncepcja, która łączy w sobie cechy dwóch znanych rozwiązań: Jeziora danych (ang. Data lake) oraz Hurtowni danych (ang. Data warehouse). Dzięki temu tworzy doskonałe narzędzie do gromadzenia, przetwarzania, analizy i raportowania danych w czasie rzeczywistym, co jest niezwykle ważne dla efektywnego zarządzania procesami administracyjnymi.

Kluczową ideą lakehouse jest to, że dane są przechowywane w formie surowej (czyli pierwotnej, ang. raw data), ale nadal dostępne dla analityków i badaczy w wygodnym formacie do analizy. W przeciwieństwie do tradycyjnego jeziora danych, które może przechowywać surowe dane, ale nie zawsze oferuje zaawansowane narzędzia analizy, lakehouse łączy elastyczność jeziora danych z mocą analityczną hurtowni danych.

Potencjalne korzyści dla urzędów miast i gmin

Wdrożenie technologii lakehouse w administracji lokalnej może przynieść szereg konkretnych korzyści, które wpływają na jakość pracy urzędów oraz usługi oferowane mieszkańcom. Poniżej przedstawiamy główne potencjalne korzyści:

Zwiększona dostępność danych

Technologia lakehouse umożliwia gromadzenie i przechowywanie danych z różnych źródeł w jednym miejscu. To oznacza, że urzędy mają łatwiejszy dostęp do informacji, co ułatwia podejmowanie informowanych decyzji i szybsze reagowanie na zmiany.

Szybsze przetwarzanie danych

Dzięki technologii lakehouse, przetwarzanie danych staje się znacznie szybsze. To kluczowe, zwłaszcza w przypadku analizy danych demograficznych, monitorowania projektów czy zarządzania infrastrukturą, gdzie czas ma istotne znaczenie.

Poprawa jakości usług publicznych

Dostęp do bieżących danych pozwala urzędom lepiej reagować na potrzeby mieszkańców. To przekłada się na poprawę jakości usług publicznych, takich jak zdrowie publiczne, edukacja, infrastruktura czy usługi socjalne.

Większa efektywność administracyjna

Dzięki technologii lakehouse, procesy administracyjne stają się bardziej efektywne i zoptymalizowane. To oznacza, że urzędy mogą pracować sprawniej i oszczędzać czas oraz zasoby.

Zwiększona transparentność i konsolidacja danych

Dane gromadzone w technologii lakehouse są zintegrowane i jednolite, co prowadzi do większej transparentności i dokładności. Urzędy mogą lepiej monitorować działania i udostępniać informacje mieszkańcom.

Lepsze zarządzanie finansami

Dostęp do bieżących danych finansowych pozwala na lepsze zarządzanie budżetem oraz alokacją środków na priorytetowe projekty i programy.

Zwiększenie zadowolenia mieszkańców

Wszystkie te korzyści wpływają na ogólne zadowolenie mieszkańców. Usprawnienie procesów administracyjnych, poprawa jakości usług i dostępność danych to aspekty, które przekładają się na pozytywne doświadczenia mieszkańców.

Technologie implementacyjne

Jednak aby zbudować rozwiązanie klasy lakehouse zwykle nie wystarczy połączyć technologie stosowane do budowy tradycyjnych hurtowni i jezior danych, gdyż zapewnienie odpowiedniej dostępności, natychmiastowej aktualizacji, a przy tym spójności danych wymaga zastosowania zupełnie innego podejścia. W tym celu wykorzystuje się różne technologie i narzędzia do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych w jednym spójnym środowisku, a jedynie kilka z nich wymieniamy poniżej.

Apache Spark: Apache Spark to framework przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, który jest często wykorzystywany w technologii Lakehouse do analizy i przetwarzania danych w dużych ilościach.

Apache Hadoop: Apache Hadoop to narzędzie do przetwarzania dużych zbiorów danych. Jest często używane w technologii Lakehouse do gromadzenia danych w formie Data Lake.

Apache Parquet: Format plików Apache Parquet jest często używany w technologii Lakehouse do przechowywania danych w sposób optymalny pod kątem przetwarzania i analizy.

Delta Lake: Delta Lake to projekt open source, który integruje cechy Data Lake z cechami Data Warehouse. Pomaga to w zarządzaniu spójnością danych w technologii Lakehouse.

Apache Arrow: Apache Arrow to inicjatywa do przyspieszania przetwarzania danych i analizy. Jest często używana w technologii Lakehouse do optymalizacji wydajności przetwarzania danych.

Apache Iceberg: Apache Iceberg to kolejne narzędzie open source, które pomaga w zarządzaniu danymi w technologii Lakehouse, w tym zarządzaniu metadanymi, wersjonowaniem i spójnością danych.

Apache Kafka: Apache Kafka jest często używany do przesyłania strumieni danych w czasie rzeczywistym do technologii Lakehouse, co umożliwia analizę danych w czasie rzeczywistym.

Bazy danych analityczne: W technologii lakehouse mogą być używane różne bazy danych analityczne, takie jak Apache Hive, Apache Impala, Presto, czy Snowflake, do wykonywania analizy i zapytań.

Różne narzędzia do zarządzania danymi: Technologia lakehouse często wykorzystuje różne narzędzia do zarządzania danymi, takie jak Apache Atlas do zarządzania metadanymi czy Apache Ranger do kontroli dostępu.

Ostateczny zestaw technologii i narzędzi może zależeć od konkretnego projektu i potrzeb organizacji. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie narzędzia, które będą spełniały cele projektu i umożliwiały efektywne zarządzanie danymi w technologii lakehouse.

Więcej na temat zagadnień związanych z hurtownią danych można znaleźć w innym naszym artykule pt. Wykorzystanie technologii hurtowni danych w celu centralizacji informacji w urzędach miejskich i jednostkach samorządowych, natomiast na temat jezior danych w artykule pt. Jeziora danych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Chciałbyś wdrożyć rozwiązania klasy analizy biznesowej i hurtowni danych w Twojej jednostce samorządu terytorialnego? Koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *